oficiálne stránky  obce

 

 

 

 

Domov

História

Samospráva

Obec.zastup.

Územný plán

Fotogaléria

Ver.obst.

Projekty obce

ROP-ZŠĽutina

PCS PL-SK

Faktúry,zml.

Predaj

Užitoč.adresy

Kontakty

 

Rekonštrukcia

chodníkov

(projekt)

 

 

 Bazilika

Základná škola

 

Odstránenie následkov povodní 

(info o projekte)

                                                      
Vítajte na stránkach obce Ľutina

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie Urbárskej a podielnickej spoločnosťi Ľutinka, pozemkové spoločenstvo Ľutina

Výbor spoločenstva v súlade so Zákonom o pozemkových spoločenstvách zvoláva všetkých svojich členov a fond na zasadnutie zhromaždenia spoločenstva...viac

 

Výsledky referenda o rodine v obci Ľutina
 

V sobotňajšom referende o rodine sa z 373 občanov oprávnených ku hlasovaniu rozhodlo   vyjadriť svoj názor 212 ľudí. Celková účasť  prekročila celoslovenský priemer a dosiahla hodnotu 56,83 %.

 

 

Kalendár zberu odpadov na rok 2015

 

Marius Pedersen a.s. upozorňuje občanov o harmonograme vývozu komunálneho a triedeného zberu na rok 2015...viac...    

 

 

Zmena cestovného poriadku v obci

 

SAD Prešov a.s. oznamuje cestujúcim, že s platnosťou od 14.12.2014 začína platnosť cestovného poriadku na linka Olejníkov - Sabinov pre obdobie 2014 - 2015...viac...

 

Informácie o miestnych daniach v samospráve

 

Ministerstvo financií SR informuje verejnosť o financovaní miestnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch...viac...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  Návštevnosť:
   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 18. 03. 2015 16:27

  Web správa
Ing.Pavol Polák