oficiálne stránky  obce

 

 

 

 

Domov

História

Samospráva

Obec.zastup.

VZN

Územný plán

Fotogaléria

Ver.obst.

Projekty obce

ROP-ZŠĽutina

PCS PL-SK

Faktúry,zml.

Predaj

Užitoč.adresy

Kontakty

 

Rekonštrukcia

chodníkov

(projekt)

 

 

 Bazilika

Základná škola

 

Odstránenie následkov povodní 

(info o projekte)

                                                      
Vítajte na stránkach obce Ľutina

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. novembra 2015 boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 5. marca 2016. ...viac...      

Výsledky referenda o rodine v obci Ľutina
 

V sobotňajšom referende o rodine sa z 373 občanov oprávnených ku hlasovaniu rozhodlo   vyjadriť svoj názor 212 ľudí. Celková účasť  prekročila celoslovenský priemer a dosiahla hodnotu 56,83 %.

 

 

Kalendár zberu odpadov na rok 2016

 

Marius Pedersen a.s. upozorňuje občanov o harmonograme vývozu komunálneho a triedeného zberu na rok 2016...viac...    

 

 

Zmena cestovného poriadku v obci

 

SAD Prešov a.s. oznamuje cestujúcim, že s platnosťou od 13.12.2015 začína platnosť cestovného poriadku na linka Olejníkov - Sabinov pre obdobie 2015 - 2016...viac...

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  Návštevnosť:

Informácie o miestnych daniach v samospráve

 

Ministerstvo financií SR informuje verejnosť o financovaní miestnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch...viac..

 
 

 

                                      

 

 

 

 

                  

                                            Posledná aktualizácia: 01. 02. 2016 12:09